1997 - 1992

koenige041 koenige040 koenige039
1997 1996 1995
Ludger II. Frenster Willi III. Möller Theo III. Heckenkamp
Ehefrau Jutta I. Ehefrau Gertrud II. Ehefrau Brigitte II.
koenige038 koenige037 koenige036
1994 1993 1992
Peter I. Cordes Heinz I. Real Werner I. Stanke
Ehefrau Christiane I. Ehefrau Irmgard I. Ehefrau Marianne I.